Blumat Bewässerungssystem

Blumat - die automatische Bewässerung (Tropf Blumat)

Das automatische
Bewässerungssystem zur Pflanzenbewässerung

The automatic drip
watering systems for plants